Immortal Kingdoms : ประกาศรวมเซิร์ฟเวอร์ 3 เมษายน 2567 09:00 – 12:00 น.

ประกาศรวมเซิร์ฟเวอร์ ในวันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 09:00 – 12:00

***Update เลื่อนกำหนดการรวมเซิร์ฟเวอร์ เป็นวันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 14:00 – 17:00 น.***

 เพื่อรองรับการอัปเดตต่างๆที่จะเพิ่มเข้ามาในอนาคต รวมถึงหลังจากได้รับข้อเสนอแนะถึงทีมงานจากผู้เล่นเป็นจำนวนมาก เพื่อให้ผู้เล่นภายในเกมได้ทำกิจกรรมร่วมกันได้มากยิ่งขึ้น ทางทีมงานจึงได้พิจารณาทำการ “รวมเซิร์ฟเวอร์” เข้าด้วยกัน โดยมีกำหนดการ และรายละเอียดดังต่อไปนี้
กลุ่ม
เซิร์ฟเวอร์หลัก
 
เซิร์ฟเวอร์รอง
กลุ่มรวมเซิร์ฟเวอร์ 1 sv 1  รวมกับ  sv 17
sv 2  รวมกับ sv 18
sv 3  รวมกับ sv 19
sv 4  รวมกับ sv 20
กลุ่มรวมเซิร์ฟเวอร์ 2 sv 33  รวมกับ sv 49
sv 34  รวมกับ sv 50
sv 35  รวมกับ sv 51
sv 36  รวมกับ sv 52
กลุ่มรวมเซิร์ฟเวอร์ 3 sv 57  รวมกับ sv 74
sv 58  รวมกับ sv 73
sv 59  รวมกับ sv 76
sv 60  รวมกับ sv 75
กลุ่มรวมเซิร์ฟเวอร์ 4 sv 97  รวมกับ  sv 113
sv 98  รวมกับ sv 114
sv 99  รวมกับ sv 115
sv 100  รวมกับ sv 116
กลุ่มรวมเซิร์ฟเวอร์ 5 sv 121  รวมกับ sv 129
sv 122  รวมกับ sv 130
sv 123  รวมกับ sv 132
sv 124  รวมกับ sv 131
กลุ่มรวมเซิร์ฟเวอร์ 6 sv 137  รวมกับ sv 141
sv 138  รวมกับ sv 144
sv 139  รวมกับ sv 143
sv 140  รวมกับ sv 142
กลุ่มรวมเซิร์ฟเวอร์ 7 sv 145  รวมกับ  sv 152
sv 146  รวมกับ sv 150
sv 147  รวมกับ sv 151
sv 148  รวมกับ sv 149
กลุ่มรวมเซิร์ฟเวอร์ 8 sv 153  รวมกับ sv 159
sv 154  รวมกับ sv 157
sv 155  รวมกับ sv 158
sv 156  รวมกับ sv 160

 

ไอเทมชดเชยการรวมเซิร์ฟเวอร์
จะมอบ “เพชรผูกติด” ให้กับทุกตัวละครในเซิร์ฟเวอร์ (เซิร์ฟเวอร์รอง) ที่มีจำนวนวันเปิดเซิร์ฟเวอร์แตกต่าง
ส่งให้ทางจดหมาย เมื่อวันที่ 02/04/ 2024 เวลา 16:00 น.
รับไอเทมทางจดหมายก่อนวันที่ 03/04/2024 เวลา 09:00 น.

เพชรผูกติด

 

รายละเอียดการรวมเซิร์ฟเวอร์

1. เซิร์ฟเวอร์ : เซิร์ฟเวอร์ที่เลือกเข้าเกมจะไม่เปลี่ยนแปลง ผู้เล่นเคยเข้าเกมผ่านเซิร์ฟเวอร์ใด สามารถเลือกเข้าเกมผ่านเซิร์ฟเวอร์เดิม

2. ชื่อตัวละคร และชื่อกิลด์ :
(1)หากมีชื่อตัวละครในแต่ละเซิร์ฟเวอร์ที่เหมือนกัน ระบบจะทำการเปลี่ยนชื่อตัวละครเป็น “ชื่อตัวละคร+หมายเลขเซิร์ฟเวอร์” ผู้เล่นสามารถเปลี่ยนชื่อตัวละครได้ด้วยตนเอง (ระบบจะทำการส่งใบเปลี่ยนชื่อให้ตัวละครที่ชื่อซ้ำกันทางจดหมาย)
(2)หากมีชื่อกิลด์ที่เหมือนกัน ระบบจะทำการเปลี่ยนชื่อกิลด์เป็น “ชื่อกิลด์+หมายเลขเซิร์ฟเวอร์” หัวหน้ากิลด์สามารถเปลี่ยนชื่อกิลด์ได้ด้วยตนเอง (ระบบจะทำการส่งใบเปลี่ยนชื่อกิลด์ให้หัวหน้ากิลด์ที่ชื่อซ้ำกันทางจดหมาย)

3. อันดับ (Ranking) : หลังจากรวมเซิร์ฟเวอร์อันดับจะถูกจัดเรียงใหม่

4. กิลด์ : ข้อมูลต่างๆจะยังคงเหมือนเดิม เช่น เลเวลกิลด์,สมาชิกกิลด์

5. ประลอง : จะแสดงเฉพาะข้อมูลเซิร์ฟเวอร์หลักเท่านั้น ส่วนเซิร์ฟเวอร์รองจำเป็นต้องเข้าร่วมใหม่เพื่อจัดอันดับ

6. ศึกบุกเมือง : หลังรวมเซิร์ฟเวอร์จะถูกรีเซ็ต

7. กิจกรรมภายในเกม : จะยึดตามการเปิดของกิจกรรมในฝั่งเซิร์ฟเวอร์หลัก และข้อมูลแต้มบางกิจกรรมอาจจะถูก reset

หมายเหตุ: หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 

ติดตามข้อมูลเกม Immortal Kingdoms ได้ที่

สามารถติดตามข่าวสารอัปเดตเกมในเครือ PlayPark พร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมรับไอเทมฟรีได้ทาง LINE OA